Moda Hukuku Enstitüsü - I LAW FASHION
Yukarı
a

Moda Hukuku Enstitüsü

MODA HUKUKU NEDİR?

Moda hukuku, her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Fransa ve İngiltere gibi geleneksel moda pazarlarının geliştiği ülkelerde oturmuş ve pratik zeminini bulmuş bir hukuk disiplini olsa da Türkiye’de birçok moda disiplininde olduğu gibi yeni yeni gelişmekte ve sektörün hukuki ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktadır. Moda Hukuku, başta Fikri Mülkiyet Hukuku olmak üzere, Sözleşmeler Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Reklam Hukuku, Rekabet Hukuku ve İş Hukuku gibi birçok hukuk disiplinini içinde barındırmaktadır. Moda Hukuku, moda endüstrisi pazarında, bir ürünün kavramsal tasarım aşamasında bu ürün üzerindeki fikri ve sınaî hakların korunmasından, üretim, pazarlama-satış, tüketim ve sonrası aşamalarına kadar ki süreçlerde belirlenen stratejilerin hukuki zeminini oluşturma noktasında değer zincirinin tüm aşamalarında pratik zeminini bulan yeni bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

a

MODA HUKUKU NEDEN VAR?

Moda tasarım sektöründe bir ürünün ve hizmetin kavramsal tasarımından tüketiciye erişimine kadar gerekli olan tüm faaliyetleri içeren değer zincirinin iyi kurgulanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Küreselleşen moda endüstrisinde, rekabet üstünlüğünün kazanılması için bu süreçlerdeki markalaşma, tasarım, üretim, satış-pazarlama, dağıtım ve lojistik stratejilerinin kurgulanması ve yönetilmesi aşamasında moda hukuku büyük bir önem taşımaktadır. Söz konusu değer zincirinin yönetim stratejilerinin sağlıklı bir şekilde belirlenmemesi ve yönetilmemesi, amaçlanan rekabet üstünlüğünün elde edilememesine sebep olacaktır. Moda hukuku, bu süreçlerde değer zincirinin her aşamasında söz konusu stratejilerinin belirlenmesi ve yönetilmesiyle yaratıcı ve katma değer yaratmaya odaklı bilincin gelişmesine ve bu sayede de küresel pazarda rekabet üstünlüğünün elde edilmesinde büyük bir öneme sahiptir.

a

MODA HUKUKU ENSTİTÜSÜ NEDEN VAR?

Post modern tüketim pazarının en büyük aktörlerinden biri olan moda ve buna bağlı hazır giyim ve tekstil sektörleri, küresel endüstride ekonomik ve kültürel zeminini sağlamlaştırmasına rağmen, sektörün gelişimi ve küresel pazarda rekabet üstünlüğünün kazanılması için büyük bir öneme sahip olan hukuki zeminini tam anlamıyla oluşturamamıştır. Rekabetin arttığı ve küresel ağlarla değer zincirinin biçimlendiği günümüzde, dünyada moda ve tekstil sektörlerinin yapısal özellikleri de dikkate alındığında, rekabet üstünlüğünün kazanılması, katma değer yaratmaya odaklı yaklaşımların gereği ve markalaşma, tasarım ve pazarlama stratejilerinin önemi yapısal değişimi kaçınılamaz hale getirmiştir. İşte bu noktada moda hukuku, moda sektörünün değer zincirinin her aşamasında (tasarım, üretim, satın alma, dağıtım ve tüketim gibi) moda endüstrisinin yapısal sorunlarına çözümler getirmek için birçok farklı hukuk disiplinini içinde barından bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Moda Hukuku Enstitüsü, işbirliği içerisinde olduğu üniversiteler ve akademilerle birlikte konularında gereken akademik ve mesleki birikim ve tecrübeye sahip uzman avukat ve akademisyenlerin önderliğinde moda sektörünün hukuki zeminin sağlamlaştırmak için moda hukuku alanında eğitimler ve sertifika programları düzenlemektedir. Enstitüsü bünyesinde, sektörün aktörleri olan, tekstil şirketlerine, tasarımcılara, tasarım ofislerine, tasarım dernek ve birliklerine küresel moda pazarında rekabet üstünlüğünün kazanılması, sektörde yaratıcı ve katma değer yaratmaya odaklı bilincin gelişmesi ve sektörün değer zincirinin yönetim stratejilerin yönetilmesi aşamasında eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
tr_TRTR

Moda

Hukuku

Eğitimleri

Başlıyor.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Sign up for our Newsletter

iPhone

Lorem ipsum dolor sit amet

MacBook

Sed do eiusmod tempor incididunt

iPad

Tempor incididunt ut labore et dolore