Başarılı Bir Marka Tescili için 5 Strateji
Yukarı
a

I LAW FASHION

Başarılı Bir Marka Tescili için 5 Strateji

Marka kavramını bir teşebbüsün ürün veya hizmetlerinin diğerlerinden ayırt edilmesini sağlayan sözcük, şekil, renk gibi her türlü işaret olarak tanımlayabiliriz. Ürün veya hizmetin adeta bir kimliği işlevini gören marka, hem tüketiciler açısından oluşturduğu güven ve kalite algısı, hem de girişimciler açısından sağladığı sürdürülebilirlik bakımından son derece önemli.

Rekabetin gittikçe arttığı günümüz koşullarında ilgi çekici ve ayırt edici bir markaya sahip olmanın önemi de aynı hızla artmakta. Dijital ve teknolojik gelişmelerin girişimcilik sektörüne olumlu etkisi sayesinde son zamanlarda daha sık karşımıza çıkan start-upların başarılı olabilmeleri akılda kalıcı ve ayırt edici nitelikte bir markaya sahip olmalarına bağlı. Bu noktada pazarlama uzmanı Jack Trout’un bir sözünü hatırlamakta fayda var: Alabileceğiniz en önemli pazarlama kararı, bir ürüne ne ad vereceğinizdir.”

Markasını oluşturan girişimcilerin bir sonraki adımı ise bu markayı tescil ettirmek olmalı! Marka hakkının kazanılabilmesi için kural olarak tescil edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kişi markasının başkaları tarafından kullanılmasına karşı bir hukuki yola başvuramayacaktır ve bu da markasının itibarında bir düşüşe neden olabilecektir.

Bu nedenle başarılı bir marka tescil süreci için hangi stratejileri izlemeniz gerektiğini sıraladık!

1. Potansiyeli En Yüksek Olan İşareti Marka Olarak Seçin!

İşletmelerin ürünleri ve hizmetleri bakımından tescil ettirebileceği birden fazla marka niteliğinde işareti bulunabilir. İşletmenin ismi ve sembolü, ürünlere özgü verilen isimler, reklamlarda kullandıkları sloganlara kadar birçok örnek sıralayabiliriz. Fakat özellikle sektörde yeni olan girişimciler düşünüldüğünde her bir sembolün, kelimenin ve sloganın tescil edilmesi çok maliyetli olacaktır. Dolayısıyla bu işaretler içerisinde en akılda kalıcı, dikkat çekici olanı belirlenmeli ve marka tescil başvurusunda bulunulmalı. Genelde belli dönemlerde kullanılan sloganlar yerine işletmeye özgü kelimeler ve sembolleri tercih etmekte fayda görüyoruz.

Ayrıca dikkat edilmesinde fayda olan bir diğer husus ise marka tescilinin ne zaman yapılacağıyla ilgili. Markanın gerçekten istenen başarıyı yakalayıp yakalamayacağı henüz başta bilinmediği için biraz süreci izlemek ve bu sürece göre karar vermek daha stratejik bir tercih olacaktır.

2. İşletme Hedeflerinizi İyi Belirleyin ve Ona Göre Plan Yapın!

Bu stratejinin önemini kavrayabilmek bakımından markanın sınıfsal korumasıyla ilgili ön bir bilgi vermekte fayda var. Marka hangi mal ve hizmetin bulunduğu sınıfta tescil edildiyse sadece o sınıf içerisinde korunabilir. En önemli husus ise tescil ettirdiğiniz sınıfları sonradan genişletmeniz mümkün değildir, bunlar için ayrıca tescil başvurusu yapılmalıdır.

Bu nedenle verilebilecek en önemli tavsiyelerden biri “Büyük düşün!” olabilir. İşletmelerin markalarını tescil ettirirken sadece içinde bulundukları anı değil, geleceği de iyi hesap etmeleri gerekmektedir. Bugün sundukları ürün ve hizmetlerin yanı sıra iyi bir gelecek planı yapıp başka ürün ve hizmetler bakımından da markayı tescil ettirmek güzel bir marka stratejisi olacaktır.

Fakat dikkat edilmelidir ki marka hakkı, sahibine kullanma yükümlülüğü yükler. Dolayısıyla belirli mal veya hizmet için tescil edilmiş olan marka kullanılmıyorsa kullanılmama nedeniyle iptali söz konusu olacaktır.

3. Sadece Mevcut Pazarı Değil, Hedef Pazarları da Belirleyin!

Marka hakları ülkesellik prensibine göre sadece tescil edildiği ülke sınırları içerisinde korunur. Dolayısıyla bir işletme bir ülkede markasını kullanırken başka bir ülkede aynı marka bir başkası tarafından kullanılabilir.

Hangi pazarlarda faaliyet gösterilebileceği konusunda bir plan yapmak da bu nedenden ötürü önem arz ediyor. Sadece mevcut pazarda değil ileride faaliyet gösterebileceğiniz hedef pazarlarınızı da belirlemelisiniz. Başkalarından önce buralarda markanızı koruma altına almak girişimciliğinizin geleceği açısından çok kritik.

4. Tescilden Önce Marka Sicilinde Detaylı Araştırma Yapın!

Markanızı tescil ettirmeden önce çok detaylı bir araştırma yapılmalıdır. Aynı sektörde aynı veya çok benzer başka markalar varsa bu tescilden kaçınılması gerekir. Eğer markanız buna rağmen tescil edilirse ileride size karşı marka hakkına tecavüz davası açılabilir. Bunun sonucunda hem markanızdan olabilir hem de çok büyük tazminatlar ödeyebilirsiniz.

Girişimcilik sektörüne yeni girenler için bu araştırmayı yaptırmak maliyetli gözükse bile dava sonucu kaybedeceklerinizin yanında hiçbir şey değildir.

Marka sicili araştırmasını kendiniz yapmayı tercih ederseniz sadece birebir markaları tespit edip çok benzer olan markaları gözden kaçırabilirsiniz. Dolayısıyla bu konuda bir vekilden tavsiye almanızda fayda var. Ayrıca unutmayın, bu araştırmayı sadece mevcut pazarınızda değil hedef pazarlarınızda da yapmalısınız.

5. Alan Adı ve Sosyal Medya Hesaplarını Gözden Kaçırmayın!

Marka hakları ülkesel olarak korunsa da internete ulaşım global olduğu için alan adı ve sosyal medya hesapları konusunda dikkatli olmanız gerekir. Markanızın alan adının müsait olup olmadığını kontrol etmelisiniz, başka bir ülkede aynı markayı kullanan birisi bu alan adını çoktan almışsa sizin açınızdan hoş bir sonuç doğurmayacaktır.

Sonuç

Marka seçimi ve tescili sürecinde akıllıca bir yol izlemek hem markanızın kötüye kullanılmasını engellemek bakımından hem de işletmenizin gelecek başarıları açısından son derece önemli. Dolayısıyla bu tavsiyeleri dikkate almanızı tavsiye ediyoruz!

İçerik: Ülkü Özkürkçü

İçeriği beğendiniz mi?

tr_TRTR

Moda

Hukuku

Eğitimleri

Başlıyor.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Sign up for our Newsletter

iPhone

Lorem ipsum dolor sit amet

MacBook

Sed do eiusmod tempor incididunt

iPad

Tempor incididunt ut labore et dolore